Dlaczego Franke
Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Bierzemy na siebie odpowiedzialność i godzimy działania gospodarcze z interesami środowiskowymi i społecznymi dla przyszłych pokoleń.

Nasza ambicja – zero do 2040 roku

Mamy jasne cele, które wspierają naszą ambicję stworzenia zrównoważonego świata dla naszych klientów, pracowników i społeczeństwa – zarówno na dziś, jak i na jutro. Naszą wizją firmy Franke jest osiągnięcie neutralności netto pod względem emisji CO₂ w produkcji do 2030 r. oraz neutralności netto pod względem emisji CO₂ w całym łańcuchu wartości Franke do 2040 r. Aby przyspieszyć nasze postępy, priorytetowo potraktowaliśmy zrównoważony rozwój jako strategiczny element, który obejmuje, wspiera i kształtuje wszystkie działania Grupy. To szersze podejście obejmuje wpływ na środowisko poza naszą bezpośrednią działalnością – ten generowany w całym cyklu życia naszych produktów, taki jak materiały i dostawy, dystrybucja, użytkowanie produktów i koniec życia.

"Intensyfikujemy nasze wysiłki w ramach Grupy Franke, aby zarządzać naszym wpływem na kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. Wyznaczając i monitorując cele, będziemy w stanie osiągnąć trwałą pozytywną zmianę."

Emisje

–21,8% redukcji w zakresie 1 i 2 emisji CO₂ w stosunku do sprzedaży netto 2021 vs. 2020 dla całej firmy.

Nauka i rozwój

5 767 kursów LinkedIn Learning ukończonych przez pracowników Franke w 2021 roku.

System zarządzania jakością

96,4% zakładów produkcyjnych z certyfikatem zarządzania jakością w 2021 r.

Energia odnawialna

W 2021 roku 40,4% naszego zużycia energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Zgodność

Opracowaliśmy wdrożone systematyczne podejście do zapobiegania, wykrywania i zarządzania wszelkimi potencjalnymi problemami dotyczącymi uczciwości.

Wyjaśnienie emisji

Obecnie szacujemy, że około 10 procent emisji Franke pochodzi z produkcji, podczas gdy około 90 procent jest generowane na wcześniejszych lub dalszych etapach łańcucha wartości. Monitorowanie i podejmowanie kroków w celu ograniczenia emisji z zakresu 3 ma zatem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia postępów w realizacji naszych celów związanych z klimatem.

Dlaczego Franke

Dowiedz się tutaj, czym kierujemy się we współpracy z naszymi pracownikami i klientami

Dowiedz się więcej
kontakt
Rozwińmy Twój biznes

Prześlij nam swoje uwagi i pytania, aby razem zwiększyć skalę Twojego biznesu.

z nami
bezpośredni importer